ארכיון חודשי: נובמבר 2009

כמה שטוב להיות אשת הנשיא.

    "רואים משם – מה שלא רואים מכאן" אינטרנט הוא עולם ומלואו ואפשר לטבוע בכמות האינפורמציה המופיעה שם. זה כולל גם אתרים בשפה הרוסית – יהודיים וגם לא יהודיים. אחד מהאתרים שאפשר למצוא בו נקודת מבט מעניינת – הוא אתר "העולם היהודי" … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה איך זה נראה משם?, אקטואלי, העולם מסביבנו | עם התגים , , , | כתיבת תגובה

במדינת החלמאים 6

א.   הוא רצה אותו, הוא מאוד רצה אותו. למה? במדינת החלמאים המאורעות מתחלפות בקצב מסחרר: אירוע חדש דוחק את הקודם – וככל שהיה חשוב וגורלי יום אחד – למחרת כבר מאבד כל חשיבותו – יש משהו חשוב יותר! מיזוכרשלפנימספרחדשיםהיוכאןבחירותומפלגותיצאולקרבלחייםומוות – לאעלרעיונותאודרךהגשמתם – אלאעלהדברהחשובביותר – עלכסאותבהיכליהשלטון. וניצחהדווקאמפלגהשהבטיחהשינוייםברובהתחומים…  עדשהגיעהזמןלהרכבתהממשלהוהגשמתההבטחות. וכאןהמנצחהתחילבחיפושיםהקדחתנייםלאיששיגשיםאתהבטחותיו – ומצאבדיוקאתהאיששהבטיחאתההפך…  ככהתמידבליכוד: אחריהניצחוןהםהיומקבליםרגלייםקרותשיצטרכולהגשיםאתההבטחותשנתנולבוחרוהיומזמיניםאוקונים, שחקןחוץשיבצעאתהעבודהשהליכודכלהזמןנלחםבה: בגיןמצאאתדיין, מכראתסיניוהסכיםעםרעיוןהאוטונומיהבהסכמיקמפ-דוויד, נתניהואחריסידרהלימודיתבקדנציההראשונהשלו (לימדואותוחזק!) הביןאתהפטנט: אםבנקודתהמפתחישבאיששיעשה (ולאאכפתלומה)  – לאיבואובטוענותלאףאחד. ותירוצים – ישבעיהעםתירוצים? דיברועלסכנההאיראנית, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה אקטואלי, במדינת החלמאים | 3 תגובות