עיריית תל אביב צפויה להפסיד למעלה מ-10 מיליון ₪ לחודש

קבלתי את החומר במייל מיריב לוין לפני מספר ימים, ולצערי, בגלל חוסר זמן לא קראתי אותו. אחרי שראיתי את התוכן והבנתי את חשיבותו אני מפרסם אותו כאן לפי בקשת המחבר.

 המשך הסיפור ראה: הסיפור עוד לא הסתיים.

עיריית תל אביב צפויה להפסיד למעלה מ-10 מיליון ₪ לחודש, מדוחות חניה ב"כחול-לבן", וזאת  כל עוד לא תחליף את כל תמרורי החניה בעיר בדבר חובת התשלום. לפני חודשיים נכנסה לתוקף התקנה המחייבת להציב תמרור (439) לפני כל מקטע של "כחול-לבן", בו ייכתב בעברית, אנגלית וערבית, את השעות בהן החניה בתשלום, או אם החניה מיועדת רק לתושבי האיזור.

  מצ"ב מכתב הדרישה שהונח היום על 

 שולחנו של חולדאי, מכתב המדבר בעד עצמו.

 לוח התמרורים החדש, ותקנות תעבורה החדשות לעניין הצבת התמרורים, פורסם לפני שנה, כשהם נכנסו לתוקף לפני חודשיים בתאריך 2.10.11, וזאת על מנת לאפשר לרשויות המקומיות להיערך בהתאם ולהחליף את התמרורים הישנים הכתובים בעברית בלבד. העירייה נדרשה לבטל את דוחות החניה ב"בכחול-לבן" אשר נרשמו בחודשיים האחרונים, ובנוסף להפסיק ברישום דוחות חניה ב"כחול-לבן", וזאת עד אשר יוחלפו התמרורים ויותאמו לתקנות התעבורה המחייבות.

 ירושלים, הגדולה בערי ישראל, התאימה עצמה להוראת החוק, ובתוך כחודשיים החליפה את כל התמרורים / השלטים-כנדרש בחוק. מנגד, פקחי עיריית תל אביב  ממשיכים ברישום דוחות חניה בכחול לבן, למרות שהתמרורים לא הוחלפו, ואינם עונים לדרישות התקנות מזה חודשיים. מדובר בתקנות מחייבות ואינן בגדר המלצה או הערת שוליים בלבד.

  בלוח התמרורים הישן "כחול-לבן" משמעותו חניה בתשלום על פי חוק העזר. בלוח המעודכן:חניה לפי הכתוב בתמרור שלפני המקטע (תמרור 439), שחייב להיות בעברית, ערבית ואנגלית. יצוין, כי בית המשפט העליון הוציא בעבר הלכה הקובעת, שאין תוקף לתמרור- באם הוא הוצב בניגוד לתקנות.

 באמצעות למעלה מ-200 פקחי חניה, רושמת עיריית תל אביב כמיליון דוחות חניה בסכום כולל של כ-200 מיליון ₪ לשנה. כ-70 אחוז מדוחות החניה נרשמו בשל העדר תשלום על חניה במקומות מוסדרים, המסומנים בכחול-לבן או חניה באזור המיועד לתושבים בלבד ללא תו מתאים. מיעוט הדו"חות נרשמים כנגד נהגים, המבצעים עבירות חניה המוגדרות חמורות , כדוגמת  חניה במקומות המיועדים לנכים, באדום-לבן, על מדרכה, סמוך לצומת, על מעברי חציה, בתחנות אוטובוס וחניות כפולות.

למרות שבעירייה טוענים, כי הדו"חות הם רק אמצעי ליצירת הרתעה שתוביל לירידה במספר עבירות החניה, בפועל מדובר בהכנסה משמעותית לתקציב העירייה. לפי תקציב 2011, יעד קנסות החניה הוא 173 מיליון ₪.

 מצ"ב המכתב שנשלח הבוקר לראש העיר, מנכ"ל וליועץ המשפטי העירוני+תמונות מהתמרורים החוקיים והמעודכנים בירושלים  והרצליה, והלא חוקי מתל-אביב.

 בברכה,  יריב לוין

יריב לוין       טל' 054-3337936    ת.ד. 6150 רמת-השרון (47277)

1.1.12

לכבוד

 מר רון חולדאי                    עו"ד עוזי סלמן                 מר מנחם לייבה

ראש עיריית תל-אביב          יועץ משפטי                      מנכ"ל העירייה

 נכבדיי !

 הנידון:בקשה לביטול והקפאת רישום דוחות חניה בכחול-לבן

 אבקשכם להורות לפקחי העירייה לחדול מרישום דוחות חניה ב"כחול לבן", וכן להורות על ביטול עשרות אלפי הדוחות שנרשמו בחודשיים האחרונים. כל זאת מאחר והתמרורים אינם על פי תקנות התעבורה החדשות והמחייבות, אשר נכנסו לתוקף מחייב בתאריך 2 לאוקטובר 2011.

 על פי לוח התמרורים החדש חובה להציב תמרור לפני ה"כחול-לבן", המפרט בעברית, אנגלית וערבית, את השעות בהן החניה בתשלום, או את השעות בהן החניה אסורה, למי שאינו בעל תו חניה אזורי.

 בחודשיים האחרונים, ובהעדר עילה חוקית, פקחי העירייה ממשיכים לרשום דוחות חניה ב"כחול-לבן" בהיקף של כ-10 מיליון ₪ לחודש, למרות שטרם הוחלפו התמרורים, והותאמו לדרישות החוק העדכניות.

 1. היות וחלה החובה לכתוב בשלוש שפות, אין זה רלוונטי באם הנהג החונה יודע לקרוא עברית, סנסקריט או סינית. בית המשפט העליון קבע בעבר, כי חלה חובה לציית רק לתמרור, שהוצב על פי התקנות, ושאין שום תוקף חוקי לתמרור אשר הוצב בניגוד לצו או לתקנות התעבורה המחייבות    (ר"ע 213/83 אסולין נ' מ"י).
 1. בתאריך 15.12.2010 פורסמו לוח התמרורים החדש ותקנות התעבורה החדשות בעניין הניסוח המחייב לכתוב בשלוש שפות. על מנת לאפשר לרשויות המקומיות להחליף את התמרורים, נכנסו התקנות לתוקף רק ב-2/10/2011.                   לצורכי המחשה מצ"ב צילומי תמרורים מהרצליה ומירושלים, שעל אף גודלה, תוך חודשיים הוחלפו תמרורי העיר- כנדרש בתקנות החדשות והמחייבות!!!
 2. בעבר "כחול-לבן" היה תמרור ד-20,  אשר קבע כי החניה מותרת על הכביש שליד אבני השפה "באמצעות כרטיסי חנייה או הסדר אחר שנקבע לפי חוק העזר".
 1. כיום "כחול לבן" הוא תמרור 817, אשר קובע שהחנייה מותרת על הכביש שליד אבני השפה או על המדרכה "על פי הוראות תמרור 439 או 626 או 627".

 תמרור 439 הוא תמרור כתוב למסר מחייב, העלול להביא לדין פלילי את מפר הכתוב. מסיבה זו נקבע בתקנות וההנחיות המחייבות להצבת תמרורים,  כי בתמרור 439 חלה חובה לכתוב המסר בשלוש שפות. לעניין זה ראה סעיף 3 (ב)       של תמרור 439, ב-"תקנות והנחיות להצבת תמרורים 2010" .  (עמ' 245)

 1. גם בתקנות להצבה של תמרור 626  נקבע בסעיף  3-ה' (עמ' 315), כי הסדר חניה בתשלום מחייב הצבת תמרור 439, בו יפורט המסר המחייב (בשלוש שפות).

 יודגש, כי ההנחיות להצבת תמרורים, שפרסם משרד התחבורה, אינן הערת שוליים או המלצה אלא חובה!!!  בפקודת התעבורה המעודכנת לעניין התמרורים (2010), נקבע בסעיף 4-ה' כי  "אופן הצבתם של התמרורים, מיקומם ומידותיהם יהיו כמפורט בהנחיות להצבת תמרורים שפרסם המפקח על התעבורה".         (עמ' 3)

 1. בנסיבות אלו, אבקשכם לבטל את הדוחות, שנרשמו בחודשיים האחרונים, ולהקפיא את המשך רישום הדוחות, כל עוד לא יותאמו התמרורים לדרישת החוק.

 יצוין, כי התקנה החדשה נועדה גם לסיים אי בהירות משפטית  של צו מנדטורי שהוצא בשנת 1922 ע"י מלך אנגליה ג'ורג' ה-,V (תקנה 82 בדבר המלך במועצתו).  צו המלך, שפורסם באמצעות הנציב העליון הרברט סמואל, חייב לכתוב בשלוש שפות כל פקודה בעלת מסר מחייב.  עם קום המדינה השפה האנגלית הוסרה מהצו, אך כעת התקנה החזירה את האנגלית. בפס"ד של בית המשפט העליון משנת 2002 נקבע, כי צו המלך לעניין השפות עדיין בתוקף.         ( בג"צ 4112/99 עדלה נ' ע.ת.א)

                                                                              ב ב ר כ ה

             יריב לוין

 העתק:מר יואב ירדני- מנהל אגף הפיקוח  

תמרור בהרצליה

תמרור בירושלים

תמרור בתל-אביב

עם השאלות הקשורות לנושא אפשר לפנות ישירות ליריב לוין בדואר אלקטרוני לפי הכתובת:

yariv007@netvision.net.il

פוסט זה פורסם בקטגוריה כללי, צדק, חוק ומשפט, עם התגים , , , , , , . אפשר להגיע ישירות לפוסט זה עם קישור ישיר.

4 תגובות על עיריית תל אביב צפויה להפסיד למעלה מ-10 מיליון ₪ לחודש

 1. טל גלילי הגיב:

  שלום רב,
  אשמח לדעת איך המכתב שלך מתקדם.
  האם הטענות שהבאת הן באמת נכונות?
  האם ענו לך?

  תודה!
  טל

  • רינה איגרא הגיב:

   שלום לך יריב, משום מה עם מכתב כזה הייתי בטוחה כי מדובר בח"כ ששמו כשימך.
   לעניין, מי אתה, מאיזה תפקיד כתבת והגשת מכתב זה לעירייה ?
   תגובת העירייה בזכוי אצל השופט גיא הימן טענה העירייה כי בהנחיות להצבת תמרורים אכן מצוין לגבי
   תמרור 439 כי יש לנסח את המסר בשלוש שפות אך יחד עם זאת מצוין כי השימוש בשלוש שפות נתון
   לשיקול דעתה של הרשות המקומית. . . .
   אני לא מצאתי טענה זו בהוראות המפקח על התעבורה, האם ידוע לך למה כוונתם ?

 2. zfonim הגיב:

  From: יריב לוין [mailto:yariv007@netvision.net.il]
  Sent: Thursday, March 29, 2012 12:43 AM
  To: 'רינה איגרא'
  Subject: RE: מכתבך לראש ע.ת.א בנושא תמרור בשלוש שפות

  בהנחיות המחייבות להצבת התמרור נקבע כי חובה בשלוש שפות. יחד עם זאת צויין בדרך עירונית:ראה מ.מ. 19, שזה
  חוו"ד משפטית ששלחתי אלייך. בחוות הדעת נקבע שבאזורים בהם יש ריכוז ערבי, או בדרכים ראשיות, צריך לפרסם גם בערבית. ז"א, ביפו, ובשכונות הערביות בירושליים, רמלה ולוד-למשל, יש חובה גם בערבית, ללא קשר באם הנהג מבין עברית או לא. המבחן הקובע הוא לא זהות הנהג.
  במשפט שלי, הש' היימן התחמק מלהכריע ומצא לו תירוץ לזכות אותי מנימוק אותו כלל לא טענתי.
  יריב

 3. פינגבאק: עיריית תל-אביב- יריב לוין – הסיפור עוד לא הסתיים. | מיומנו של זקן השבט

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s